ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน - แปลงเพาะ หจก.ดีอาร์.การเกษตร แปลงที่ 2
หน้าแรก สินค้า ติดต่อเรา
 

ยินดีต้อนรับสู่ หจก. ดี. อาร์. การเกษตร ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

ต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากอดีต... สู่ปัจจุบัน

เริ่มจำหน่ายพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน้ำมันในปี 2536 จนถึงปัจจุบัน โดยนายอดุลย์ ลือชัย รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต (นิด้า) เป็นผู้บริหารจัดการ

ลูกค้าเกษตรชาวสวนปาล์ม ในจังหวัดภาคใต้ ทุกจังหวัดได้ให้ความเชื่อถือ และไว้วางใจใน คุณภาพพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จาก หจก.ดี.อาร์. การเกษตร ตลอดมาเพราะว่าผู้ที่ซื้อ ต้นกล้าปาล์มน้ำมันไปปลูกทุกราย ได้มีฐานะดีขึ้น มาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้นมีรายได้สูงขึ้น เนื่องด้วยได้ชื้อพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูงและสม่ำเสมอตลอดปี จาก หจก.ดี.อาร์.การเกษตร

ด้วยเหตุนี้ หจก.ดี.อาร์. การเกษตร จึงสามารถยืนอยู่รับใช้เกษตรกรชาวสวนปาล์มภาคใต้ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ศูนย์รวมต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากทั่วโลก ขายต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีต้นปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า แท้100% นำเข้าจากคอสตาริก้าประเทศเบนิล ไอเวอรี่โค้ส และ ปาปัวนิวกินี